نمایشگاه حمل و نقل ریلی
نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی

نهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته

نهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته

نمایشگاه حمل و نقل و صنایع ریلی تهران از 3 تا 6 خرداد 1401 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد و بزرگترین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی منطقه خاورمیانه بوده و با حضور شرکت های بزرگ داخلی و خارجی برگزار می شود.

توسعه حمل و نقل ريلی کشور و شکوفايی اقتصادی

حمل و نقل به عنوان یکی از بخش هاي زیربنایی نقش مهمی در توسعه پایدار و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ایفا می کند.

گسـتردگی جغرافیایی ایران، دسترسی به آب هاي آزاد و واقع شدن در مسـیر کریدورهاي بین المللی شمال-جنوب و شرق-غرب، جایگاه ممتاز ایران در ارتباطات و مبادلات تجاري بین المللی را بیش از پیش روشـن می سـازد.

بی تردید، هر یک از شــــیوه هاي حمل و نقل اعم از زمینی، دریایی و هوایی از ویژگـی ها و مـزایاي خاص خود بـرخوردار هسـتند، اما دراین میان حمل ونقل ریلی بدلیل برخورداري از ویژگی هایی چون ایمنی، ارزانی، مصرف انرژي پایین و حفاظت از محیط زیست، از جایگاه برجسته اي برخوردار است.

امتیازات چشــمگیر و قابل توجه صنعت راه آهن در کنار تاثیر شگرف آن بر رشد اقتصـــاد ملی و منطقه اي، موجب شده تا توســعه و تقویت زیربناهاي حمل و نقل ریلی به عنوان یکی از برنامه هاي راهبردي در اولویت برنامه هاي عمرانی کشـور قرار گیرد.

در سـال هاي گذشــته رخدادهاي مهمی در راه آهن به وقوع پیوسـت، بهره برداري از کریدور ریلی شــرق دریاي خزر، دو خطه کردن مســیرهاي پرترافیک، توسعه قطارهاي حومه اي، تهران-مشـــهد، اضافه شدن ناوگان ریلی (لوکوموتیو-واگن باري-مسافري) و شروع قرارداد راه آهن سریع السیر تهران- اصــفهان از جمله اقداماتی بود که با اتکا به الطاف الهی و بهره گیري از توان و همت متخصصـان و مهندسان متعهد کشـور به اجرا در آمد. بی تردید دسـت یابی به اهداف بلند پیش رو جز با مشارکت بخش خصـوصی و صنایع توانمند داخلی امکان پذیر نمی باشد.

از اهداف برگزاری نمایشگاه حمل ونقل ریلی و صنایع وابسته میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ارتقا تولیدات داخلی
 • توسعه صادرات
 • ارائه توانمندی های شرکت های ایرانی
 • افزایش تولید و صادرات
 • بومی سازی صنایع ریلی
 • اطلاع‌رسانی از آخرین دستاوردها و تکنولوژی صنعت حمل و نقل ریلی
 • افزایش تولید و صادرات و توانمندسازی شرکت‌های حمل و نقل ایرانی
 • آشنایی تولیدکنندگان صنایع ریلی کشور با جدیدترین پیشرفت های روز این صنعت در جهان

چه کسانی در نمایشگاه ریلی حضور دارند؟

دراین نمایشگاه ،  شرکت های داخلی نوین ترین تولیدات، تجهیزات و خدمات حوزه حمل و نقل ریلی را ارائه خواهند کرد و در کنارآن ها شرکت های حمل و نقل ریلی خارجی از کشورهایی مانند آلمان، انگلستان، سوئیس، فرانسه ، ایتالیا، ترکیه، چین،فلاند ، بنگلادش،بلژیک، جمهوری چک ، روسیه، اکراین، استرالیا، لهستان، بلغارستان، سوئد حضور خواهند یافت.

 • مدیران صنایع ریلی
 • نمایندگان مجلس
 • اعضاي تشخیص مصلحت نظام
 • مدیران و مسولان دولتی و نظامی کشور
 • سفیران کشورهاي خارجی و اتاق هاي بازرگانی کشور هاي اروپایی و منطقه
 • فعالان و کارشناسان حوزه صنایع ریلی
 • مدیران کارخانجات تولید کننده تجهیزات و خدمات
 • صنعتگران و مدیران صنایع مرتبط

موضوعات نمایشگاه حمل و نقل ریلی

در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی شرکت های گوناگونی در ارتباط با موضوعات مختلفی در این زمینه حضور پیدا می کنند و سعی بر ایجاد تعامل با دیگر همکاران و بازدیدکنندگان دارند. از جمله موضوعات مطرح در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی عبارت اند از:

انواع واگن ها، واگن ‌های نیرو محرکه، واگن مولد، واگن مانوری و غیره

لوکوموتیو برقی و دیزلی

قطعات مصرفی واگن های اتوبوسی

واگن های باری

شرکت های حمل و نقل ریلی

شرکت های ارائه دهنده خدمات پس از فروش

شرکت های ارائه دهنده خدمات تعمیر و نگهداری

شرکت های ارائه دهنده خدمات بیمه ای


 چرا نمايشگاه ريلی؟

حضـور تولید کنندگان تجهیزات مورد نیاز صنایع ریلی، مترو و شرکت هاي حمل و نقل

برگزاری جلسـات پرسش و پاسخ با مديران و مسـئولان صنعت ريلی

رونمایی و معرفی جدیدترین دسـتاوردهاي حوزه حمل و نقل ریلی و صنایع وابسته

معرفی قابلیت ها و ظرفیت هاي شـــرکت هاي فعال در حوزه صنایع ریلی و صنایع وابسته

سـرمایه گذاري در پروژه هاي صــنایع ریلی و قطارهاي تندرو

سخن آخر

نمایشگاه حمل‌و‌نقل ریلی یکی از رویداد‌های بزرگ و مهم در حمل ونقل داخلی محسوب می‌شود و با وجود اینکه نمایشگاه‌ها می‌تواند نقش مهمی در انتقال تکنولوژی، ارتباطات تجاری، افزایش درآمد شرکت ها با بازاریابی درست و کاهش هزینه‌های تجاری داشته باشد، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا و کم هزینه تر کردن نمایشگاه ها ایروکسپو سامانه آنلاین نمایشگاهی، برگزاری قسمت مجازی این نمایشگاه را برعهده دارد و میتوان با حضور در نشست با کارگزاران تجاری از شرکت های داخلی و خارجی جلسات B2B را داشته باشند و حضور در آن برای شرکت‌های حمل و نقل از اهمیت بالایی برخوردار است.