نهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته نمایشگاه حمل و نقل و صنایع ریلی تهران از 3 تا 6 خرداد 1401 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد و بزرگترین نمایشگاه بین المللی ...

چگونه وارد عرصه صادرات شویم؟ «چگونه صادرات کنیم؟»این پرسش در ذهن بسیاری از صاحبان کسب‌ وکار، مدیران شرکت‌ها و حتی افراد معمولی جامعه است. مجموعه این سوالات به ما نشان می‌دهد که آموزش صادرات موضوعی است که باید قبل از ...

نمایشگاه ایران بیوتی و کلین 1401 نیاز امروزه انسان به مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی، سلولوزی فرای یک نیاز معمولی به شمار می‌رود. در حال حاضر، تقریبا بیش از 75 درصد مردم دنیا از مواد شوینده برای شست و شو ...