ششمین کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی ششمین کنگره بین المللی سلامت کشورهای اسلامی توسط مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی در تاریخ 6 تا 8 آذر 1401 با حضور فعالان کشورهای اسلامی در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما ...

در همایش و نمایشگاه بین المللی بیمارستان های خصوصی چه گذشت؟ مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی (HTDC) با همکاری انجمن های بین المللی بیمارستانی، رویدادی را با عنوان IPH از تاریخ 4 لغایت 6 مرداد ماه در مرکز همایش ...